postheadericon Сторінка вихователя-методиста

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА У ДНЗ

Річні завдання роботи ДНЗ у 2021 – 2022 н.році

1. Розширювати і поглиблювати знання дітей про природу рідного краю, шляхом прищеплення практичних вмінь доцільного природокористування, використовуючи дослідницько-пошукову діяльність (старші групи до тематичного контролю)

2. Виховання у дітей морально-етичних норм поведінки, шляхом шанобливого ставлення до себе та інших людей, використовуючи вирішення проблемних ситуацій (молодші групи до тематичного контролю)

3. Формувати у дітей усвідомлення єдності Землі і Космосу як основи цілісного сприйняття довкілля (середні групи до тематичного контролю)

Удосконалення професійної тварчості педагогів

1. Екологічна освіта дошкільників засобами театральної діяльності (педагогічні читання)

2. Вивчення мотивації педагогів до дослідницько-експериментальної діяльності (тестування)                             1. Екологічна вікторина “Буду я природі справжнім другом” гр.№13 Власенко І.І

3. Цільові прогулянки (пам*ятка)                                                                                                                                              4. Технологія ознайомлення дошкільників з явищами неживої природи  (інформація)                                             5. Проведення бесід з екології (рекомендації педагогам)                                                                                                       7. Екологічне виховання дітей дошкільного віку (тренінг)

6. Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей (консультація)

8. Осінній вернісаж (виставка поробок) (тематичний тиждень)

9. Без примусу і покарань (дискусія)

10. Моральність має бути свіфдомою (педагогічне читання)

11. Чи легкий у вас характер (тестування)

12. Моральне виховання (анкетування)

13. Погані слова (інформація для батьків)

14. Мій стиль виховання дитини в сім*ї (тестування батьків)

15. Виховання дитини. Що це означає? (консультація для батьків)

9. Екологічне виховання дітей дошкільного віку (тематичний тиждень)

КОЛЕКТИВНИЙ ПЕРЕГЛЯД:

1. Цикл дослідів “Властивості речовин” гр.№5 Журбенко Н.А.

2. Інтегроване заняття на екологічну тематику “Усі потрібні на Землі” гр.№4 Міщенко Л.С.

3. Екологічна вікторина “Буду я природі справжнім другом” гр.№13 Власенко І.І.

4. Робота в дослідницькій лабораторії “Вода – найдорожчий скарб” гр.№12 Климець І.В.

 

Планування навчально- розвиваючої роботи за режимними моментами І і ІІ половини дня.

- Ранковий прийом дітей:

спостереження, бесіда, індивідуальна робота з дітьми, рухливі ігри, молої рухливості (2 – 3), самостійна ігрова діяльність, трудове доручення (1-2), виховання культурно-гігієнічних навичок, індивідуальні бесіди з батьками.

- Організована навчально-розвиваюча робота з дітьми : заняття (тема, програмовий зміст, матеріал)

- Прогулянка:

спостереження за об*єктами живої і неживої природи, бесіда, дидактична гра, вправа, розв*язання логічних завдань, індивідуальна робота з дітьми за різними лініями розвитку, рухлива гра (4-5 з  усіх видів рухливості), самостійна ігрова діяльність, трудове доручення (2-3), організована діяльність з фізичного розвитку (фіззаняття, фізкомплекси)

ІІ половина дня

Організована і самостійна діяльність дітей ( театралізована діяльність (розваги, ігри-драматизації, інсценівки), читання художніх творів, самостійна художня діяльність, трудова діяльність, пошуково-дослідницька діяльність, гурткова робота, ручна праця, конструювання)

2 Прогулянка

спостереження, бесіда, дидактичні ігри (1-2), рухливі ігри (3-4), самостійні ігри

Вечірня прогулянка

індивідуальна, підгрупова робота з дітьми, рухливі ігри (2-3), самостійна ігрова діяльність, індивідуальна підгрупова робота з батьками.

У дошкільному навчальному закладі працює вихователем-  методистом Тиморіна Т. М.,має вищу освіту, “Спеціаліст вищої категорії”. У дошкільній освіті працює з 1979 року, педагогічний стаж 40 років .

Методична робота в ДНЗ- це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу, система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ДНЗ в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

МЕТОДИЧНА СЛУЖБА виконує разом з адміністрацією і педагогічним колективом за їхнім запитом наступні функції:

- забезпечення професійною інформацією

- організація методичної й науково-дослідницької роботи ДНЗ

- підтримка експериментальної роботи педагогів в ДНЗ

- діагностика й аналіз навчально-виховного процесу

- організація індивідуального консультування й професійної підтримки

- допомога педагогам в підготовці до атестації

- організація підвищення кваліфікації

- допомога щодо підвищення якості освітнього процесу

- виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду

- участь і організація семінарів, конференцій, мастер-класів, педагогічних годин, педагогічних тренінгів

- допомога, участь у розробці навчальних планів

- методична допомога в проведенні відкритих заходів, допомога у проведенні професійних конкурсів.

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ДНЗ:

- підвищення рівня володіння педагогічними знаннями

- вивчення й використання у своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання

- мотивація педагогів до інтересу, потреби у формуванні й удосконаленні вміння займатися творчою педагогічною діяльністю

- підвищення рівня педагогічної  майстерності, у тому числі і педагогічної гнучкості

- створення умов і  сприяння щодо потреби у самоосвіті

ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Зміст методичної роботи реалізується у різних формах:
МАСОВІ- педради, педагогічні читання, науков-практичні конференції, семінари, виставки, консультації
ГРУПОВІ- методичні об*єднання, школи передового досвіду. школи молодого вихователя, наставництво, ініціативні групи
ІНДИВІДУАЛЬНІ- самоосвіта,взаємовідвідування,докурсові і післякурсові завдання, стажування, творчі групи.
Постійно використовуються традиційні інтерактивні форми методичної роботи такі як: диспути, методичні мости, проблемні столи. дискусії. мозкові атаки (штурм) тощо.
Фрагмент семінару- практикуму ” Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності”

Мета. Підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення.

Завдання. Ознайомити із засобами формування наукової світоглядної і громадської позиції, суспільної активності, залучення до виховного процесу батьків.

Інтелектуально – особистісний розвиток

В дитячому дошкільному закладі створені оптимальні умови для виховання та розвитку дітей. Використовуються основні та додаткові освітні програми. Варіативні методики та технології спрямовуються на інтелектуально – особистісний розвиток дошкільників. Це сприяє нагромадженню і збагаченню валеологічних знань про будову власного тіла, уміння оберігати себе і свій власний організм , формуванню комунікативних здібностей допитливості, морально-етичного ставлення до навчання, соціальному розвитку дошкільників, через ознайомлення з різноманітними професіями дорослих, пізнання народних традицій та звичаїв українського народу , розкриттю творчого потенціалу дитини засобами художнього мистецтва у відповідності зі стандартом дошкільного виховання.

Розкриття особистісного потенціалу дитини в умовах її соціального розвитку відбувається у таких напрямах:

1. Виявлення особливостей психічного розвитку кожної дитини, рівня адаптованості, що дозволило впливати на темп і зміст освітнього процесу, а також будувати корекційно-розвивальну роботу (практичний психолог Філенко Г.Г.)

2. Проведення системи медико-психолого-педагогічних обстежень,які допомогли виділити дітей групи „ризику” і спланувати з ними роботу (залучили всіх учасників освітнього процесу)

3. Діагностування дітей на рівень розвитку соціальних якостей з метою виявлення соціального розвитку дітей усіх вікових груп (Вихователі груп та методист ДНЗ)

4. Відслідковування психологічною службою емоційного благополуччя дітей старшого дошкільного віку з метою його корекції. Для ефективного всебічного розвитку кожної дитини і з”ясування напрямів роботи з вихованцями щорічно проводиться два зрізи практичним психологом Філенко Г.Г. та заповнення індивідуальної картки кожної дитини . Картки психологічного розвитку дозволяють прослідковувати зміни, що відбуваються у розвитку кожної дитини.

У ДНЗ використовуються різноманітні форми роботи з дошкільниками:

1. Дослідницько – пошукова робота ( у всіх вікових групах, відповідно віковим можливостям вихованців).

2. Постійне проведення спостережень за природними явищами та об”єк- тами у природному довкіллі.

3. Ознайомлення з навколишнім середовищем. Діти мають певні знання, вчаться аргументувати свою думку, поведінку,свої вчинки. Постійно використовуючи спадщину В.Сухомлинського, вихователь Громадська Г.П. (гр.№5) виховує морально-етичне ставлення дошкільників до навколишнього середовища.

Постійно,  значна увага, приділяється забезпеченню повноцінного і всебічного розвитку дитини через організацію співпраці дошкільного навчального закладу і сім”ї. Батьки охочі учасники спортзаходів, виставок творчих дидактичних ігор. у ознайомленні з професіями дорослих з використанням диференційованого підходу до дітей.

Значних результатів досягнуто по формуванню комунікативних здібностей дошкільників через театралізовану діяльність. Діти вільно спілкуються українською мовою, мають певні знання про народну мораль, норми поведінки. Позитивно, що комунікативні здібності закріплюються в повсякденній роботі всіма вихователями дитсадка: проводяться рухливі ігри з використанням у.н.лічилок, вивчаються заклички,приказки,прислів”я тощо. Особливе місце в організації роботи по розвитку комунікативних здібностей дітей відводиться індивідуально-груповим формам.

Результати роботи по розвитку комунікативних здібностей дітей дошкільного віку такі:

1. Діти раннього віку вільно користуються в повсякденному житті словами, що позначають назви дій, ознак, властивостей предметів,речей,явищ.

2. Діти молодшого дошкільного віку люблять відтворювати за словесним описом образ об”єкта, який слід відгадати.

3. Діти старшого дошкільного віку мають здатність перевтілюватися в сценічний образ, вдало використовуючи мову, дії,міміку, жести. Варто зазначити, що діти вміють створювати свої власні казкові твори за заданим малюнком або за темою.

Система проведених заходів протягом навчального року сприяє позитивному результату у засвоєнні дітьми знань, умінь і навичок, згідно  програми виховання та навчання дитини   дошкільного віку „Дитина” у готовності до шкільного навчання дітей-випускників.

Залишаються проблемними питання впровадження особистісно-орієнтованої моделі виховання : вимоги до сучасного заняття, шляхи розвитку інтелекту кожного вихованця, підвищення самооцінки дошкільників і рівня самоконтролю.

Художньо – естетичний розвиток

В дошкільному навчальному закладі створені умови для здійснення художньо-естетичного розвитку дошкільнят, а саме: працює ізостудія, в якій проводяться заняття з зображувальної діяльності з усіма групами дітей дошкільного закладу. Поруч створена українська світлиця в якій діти знайомляться з народно-прикладним мистецтвом України. У кожному груповому приміщенні створені осередки для самостійної ізодіяльності, де діти разом з вихователями вивчають різноманітні жанри та види зображень: пейзаж, композицію, натюрморт, навчаються різноманітним технікам малювання: пальчиком, по вологому паперу, губкою тощо. Заняття з зображувальної діяльності супроводжуються класичною музикою, де діти у своїх роботах передають свій настрій.На всіх заняттях здійснюється диференційований підхід до навчання.

З дітьми старшого дошкільного віку проводяться заняття з художньої праці. Протягом навчального року вихователі вчать дітей сприймати архітектуру на рівні пізнання та естетичної оцінки. Вихованці розуміють деякі виразні засоби архітектури, виділяють основні конструктивні рішення, виходячи зі стилю архітектури. У вихованців усіх вікових груп сформований позитивний інтерес до образотворчої діяльності.
Моніторинг дітей з художньо-естетичного розвитку показав : Високий рівень – 65% дітей Середній рівень – 30% дітей Низький рівень -5% дітей

Трудове виховання

В  закладі створені умови для організації трудового виховання дошкільників. У всіх групових приміщеннях облаштовані  осередки для навчання трудових навичок дошкільнят: куточок природи з живими мешканцями (квіти, акваріуми з рибками), атрибутика для роботи за інтересами малюків у господарчо-побутовій праці, для занять з ручної праці.

Вихователі використовують різні форми та методи навчання дітей, викликають бажання працювати, розширюють зміст індивідуальної праці, заохочують до участі кожної дитини у спільній праці, привчають допомагати один одному і дякувати за допомогу.

З дітьми мол.дош.віку, під час навчання усувати неохайність в одязі чи взутті, використовуються різні примовки, віршики (мол.гр. №7, вих-ль Муха В.В.). Для виховання трудових здібностей вихованців педагоги усіх груп використовують особистий приклад для наслідування. Також використовується різноманітний дидактичний матеріал у сюжетних картинках, іграх ( „Зашнуруй Тані чобіток”, „Застібни Петрику всі гудзики”)

Діти середнього дош. віку вміють самостійно поливати вазонки, навчені самостійно одягатись та роздягатись, привчені систематично чергувати по їдальні.

Діти старшого дош. віку спільно з дорослими дбають про порядок, бережно ставляться до іграшок, вміють самостійно виконувати господарчо-побутові доручення.

Однак не всі діти позитивно ставляться до трудових завдань, працюють неохоче.  Вміння ставити мету праці, планувати й організовувати хід роботи, доводити свою роботу до завершення вміють не всі діти старшого дош. віку .
У дошкільному навчальному закладі  створені такі умови:

  1. У дошкільному закладі протягом навчального року, у роботі з дорослими, використовуються  активні та інтерактивні форми навчання, роботу яких  спрямовують на вирішення питань урахування індивідуально-типологічних особливостей вихованців.
  2. Педагогами розроблені чіткі перспективні плани роботи.
  3. Робота з організації освітньо-виховного процесу носить науково-методичний і пошуковий характер та  будується  на моніторинговій основі.

Система проведених заходів сприяє позитивному результату у засвоєнні дітьми знань, умінь і навичок згідно з  програмою розвитку дитини дошкільного віку „Дитина”. Результати тематичних перевірок засвідчують, що для вирішення річних завдань, в дошкільному закладі працює компетентний колектив педагогів. Окреслилась позитивна динаміка щодо готовності дітей до школи.

Залишаються проблемними питання підвищення самооцінки дошкільників і рівня самоконтролю. Необхідно також працювати над формуванням тісного взаємозв”язку ДНЗ з сім”єю, вивчення особливостей спілкування в сім”ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця. Необхідно постійно працювати над підвищенням професійної майстерності педагогів щодо вивчення і корекції соціального розвитку особистості дитини.

РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ

Тренінг “Нетрадиційні форми роботи з дітьми по економічному вихованню”

Мета: активізувати знання педагогів про значення  економічного виховання дошкільників. Розвивати вміння педагогів формувати у дітей здатність до самопізнання через спілкування з людьми і навчання практичної взаємодії з предметним світом, за якої виникає особлива форма самосвідомості : “Я і світ економічних цінностей”

Великоднє диво, або розписуємо писанки до свята.

Майстер-клас провела вихователь-методист Козленко Людмила Миколаївна.

Писати писанки- добра українська традиція, що перейшла крізь віки й поступово трансформувалася у справжнє мистецтво-писанкарство. Кожний, хто береться до цієї справи повинен мати хороший настрій і добрі думки!

РІЧНІ ЗАВДАННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 2020 – 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Виховання навичок спілкування дітей засобами мовних дидактичних, творчих  ігор та вивчення та повторення літературних творів на основі українського фольклору .

(молодші групи)

2. Розвиток валеологічних знань про основи здоров,я шляхом формування культурно-гігієнічних навичок.

(середні групи)

3. Розвиток логіко-математичних здібностей дошкільників шляхом використання інтелектуальних, логіко-математичних ігор.

(старші групи)